Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2024 by GPIUTMD

W piątek – 16 czerwca 2023 – przeprowadzono w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaroszowie wybory do nowego składu Samorządu Uczniowskiego.

Wybory poprzedziła kampania „plakatowa” oraz prezentacje kandydatek i kandydata przed wyborcami w klasach.

Kandydaci przedstawili swoje propozycje i pomysły do wdrożenia w nowym roku szkolnym. Największe poparcie wśród uczniów zdobył Antoni Kowalczyk z kl. 6a, który zdecydowanie wygrał i zacznie wypełniać obowiązki przewodniczącego już podczas apelu kończącego rok szkolny.

W zarządzie SU będą reprezentować uczniów: Zuzanna Gesing-Miśkiewicz z kl. 5a (zastępca przewodniczącego) i Vera Barodzich z kl. 4a (sekretarz).

Komisja w składzie: Łucja Kołodziej (kl. 8b) i Julia Świątkowska (kl. 8a) po przeliczeniu 59 kart do głosowania, na których wyborca mógł zakreślić tylko jednego kandydata, ogłosiła wyniki. Frekwencja wyniosła 75 % uprawnionych do głosowania uczniów z klas 3 – 7.

Gratulujemy odwagi i bardzo profesjonalnego podejścia do tego ważnego zadania pozostałym kandydatkom: Annie Kowalczyk (kl. 7a), Leonie Gajewskiej (kl. 3a) i Magdalenie Pejcie (kl. 3a).

Nad prawidłowym przebiegiem i organizacją wyborów czuwała opiekun SU – Monika
Bytnar – Gołembiowska.

Oficjalnie wyniki zostały podane Samorządom Klasowym na zebraniu podsumowującym działalność Samorządu Uczniowskiego w mijającym roku szkolnym w poniedziałek – 19 czerwca.

Baner projektu code week

Ubezpieczenie NNW
uczniów 2022/2023