Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2024 by GPIUTMD

Dnia 16 czerwca br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych uczniów z klasy 4a i 6a.

W tym roku uczniowie klasy 4 realizowali projekt pt. „Janusz Korczak - ten, który w dziecku widział człowieka”. Celem projektu było zapoznanie uczniów z sylwetką Janusza Korczaka. Ostatnim zadaniem projektu była wycieczka do Warszawy ph. „Śladami Janusza Korczaka”. Dla uczniów było to ciekawe doświadczenie - odwiedzili miejsca, o których się uczyli przez cały rok szkolny jak również poznali miejsca, w których „stary doktor” przebywał i pracował.

Uczniowie wzięli również udział w konkursie wiedzy o patronie. Dyplomy wręczyła dyrektor Beata Jankiewicz, która podkreśliła, jak ważne jest dla uczniów jaroszowskiej szkoły poznanie sylwetki patrona. Dyplomy otrzymali:

I miejsce - Anna Szczepek
II miejsce - Joanna Różańska
III miejsce - Antoni Angrys

Koordynatorem projektu klasy 4 była wychowawczyni Joanna Pietras.

Klasa 6 w tym roku realizowała Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pt. „Z kulturą mi do twarzy”.

Głównym celem projektu wynikającym z Podstawy Programowej było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.

Zadania projektowe podzielone były na 4 moduły – „W krainie muz”, „Tu jest moje miejsce”, „Kocham, lubię, szanuję” i „Kultury świata”. Z każdego modułu uczniowie wybierali po 5 zadań i je realizowali. Zadania  były bardzo zróżnicowane – m.in. plener malarski, ekoinstrumenty, wizyta w pizzerii, orgiami, nagranie piosenki, zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej, udział w świętach narodowych, przygotowanie prezentacji o najbliższym otoczeniu. Podczas prezentacji zadań szóstoklasiści zaśpiewali piosenkę, zatańczyli cza-czę i wysłuchali koncertu skrzypcowego utalentowanego ucznia z klasy - Ignacego.

Autorką i koordynatorką projektu jest Paulina Marcysiak - nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś  w Inowrocławiu. Natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie koordynatorkami były nauczycielki: Małgorzata Januś i Dorota Burzyńska.

 

Baner projektu code week

Ubezpieczenie NNW
uczniów 2022/2023